T   0164 - 614384

M   06 - 14660692

E   info@nuijten.net

        
     Home      Bedrijfsprofiel      Producten & Diensten      Referenties      werken bij      Contact  
    Onderhoud

  Gas- en waterleidingen
  Dakbedekking
  Sanitaire installaties
  Lood-, zink- en koperwerken
  Centrale verwarming & Koeling
  CV-Ketels
  Vloerverwarming en koeling
  Onderhoud
  Warmtepompen
  Micro WKK (warmtekrachtkoppeling)
  Luchtbehandeling & Airconditioning
  Zonne-energie systemen
  Nefit Zomer Actie

  

Om de levensduur van uw cv te vergroten en het energieverbruik te
beperken, kunnen wij u tevens een onderhoudscontract aanbieden.
De abonnementsprijzen kunt u opvragen via info@nuijten.net; wij 
sturen u die graag vrijblijvend toe. 
 
Met dit abonnement heeft u het gemak dat wij voor u bijhouden
wanneer het tijd is voor een jaarlijks onderhoud. Daarnaast kunt u ons,
in geval van uw storing, altijd bereiken op het storingsnummer. Op zeer
korte termijn wordt u geholpen. Zelfs bij dringende storingen in de
avonduren, weekenden of feestdagen, kunt u onze monteur bereiken.
Een ander voordeel is dat wij beschikken over uw toestelgegevens en
een goed voorzien magazijn hebben met onderdelen van diverse merken.
Tenslotte kunnen wij u ook van dienst zijn met betrekking tot het
onderhoud van uw geiser, gevelkachel, gashaard of mechanische
ventilatie (eventueel ook in abonnement).
 
U heeft voor het type onderhoudscontract de keuze uit drie varianten,
te weten:
 
a.      Basis onderhoudscontract.
-          Uitvoering jaarlijks onderhouds-/controlebeurt waarbij alle gebruikte
      materialen aan u worden doorberekend.
-          Bij tussentijdse storingen aan uw cv kunt u een beroep doen op
      onze storingsdienst, die zowel tijdens als na kantooruren te
      bereiken is (eventueel voicemail inspreken). Alle kosten worden wel
      aan u doorberekend. In het weekend gelden andere tarieven en
      voorrijdkosten.
-          Voor het onderhoudscontract geldt een minimumtarief van een
      half uur.
 
b.     Service onderhoudscontract.
-          Uitvoering jaarlijks onderhouds-/controlebeurt waarbij alle gebruikte
      materialen aan u worden doorberekend.
-          Bij tussentijdse storingen aan uw cv kunt u een beroep doen op
      onze gratis storingsdienst, die zowel tijdens als na kantooruren
      te bereiken is (eventueel voicemail inspreken). Alle onderdelen
      worden wel aan u doorberekend.
-          Ingeval u een nieuw toestel bij ons heeft aangeschaft en u wilt
      kiezen voor dit abonnement, worden u de eerste twee jaar het
      tarief aangerekend van een basis onderhoudscontract (dit in
      verband met de aanwezige garanties).
 
c.      All-in onderhoudscontract.
-          Uitvoering jaarlijks onderhouds-/controlebeurt waarbij alle gebruikte
      materialen aan u worden doorberekend.
-          Bij tussentijdse storingen aan uw cv kunt u een beroep doen op
      onze gratis storingsdienst, die zowel tijdens als na kantooruren te
      bereiken is (eventueel voicemail inspreken). Alle toestelonderdelen
      met een waarde tot € 50,00 excl. btw worden niet aan u
      doorberekend.
-          Ingeval u een nieuw toestel bij ons heeft aangeschaft en u wilt
      kiezen voor dit abonnement, worden u de eerste twee jaar het
      tarief aangerekend van een basis onderhoudscontract (dit in
      verband met de aanwezige garanties).
 
Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden:
-          De onderhouds- of controlebeurt per toestel wordt éénmaal per
      twaalf maanden uitgevoerd. Wij houden voor u bij wanneer een
      onderhoudsbeurt uitgevoerd dient te worden.
-          U ontvangt jaarlijks vooraf een factuur voor het abonnementsgeld
      met daarop het verzoek het bedrag vooraf over te maken en een
      afspraak te maken voor de onderhoudsbeurt. Wij trachten dit af
      te stemmen op een tijdstip en datum wanneer het u uitkomt.
      U kunt tot 24 uur van tevoren de gemaakte afspraak kosteloos en
      zonder gegronde reden afzeggen.
-          Na ontvangst van de betreffende factuur heeft u 14 dagen de
      mogelijkheid om het abonnement te beëindigen. Wenst u op te
      zeggen, vragen wij u dit schriftelijk te melden en alvorens de
      volgende maand van start gaat.
-          Het onderhoudscontract gaat in vanaf de datum dat u dit contract
      ondertekent en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Niet
      betalen (wat betekent niet binnen 14 dagen na ontvangst van de
      factuur) behoudt ons het recht om het contract per direct te
      beëindigen.
-          Wij behouden ons het recht om een abonnement voor een
      onderhoudscontract te weigeren. De oorzaak is dan doorgaans te
      vinden in de ouderdom en / of de slecht verkerende toestand van
      het toestel.
-          Prijzen van de abonnementen zijn gebaseerd op de regio Bergen
      op Zoom en omstreken.
-          De tarieven gelden voor één kalenderjaar. Zonodig worden de
      tarieven op 1 januari aangepast aan de prijsontwikkeling van de
      CBS index.
-          Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.
 
Eveneens hanteren wij de volgende voorwaarden omtrent
het onderhoud:
-          Bij ingang van het abonnement kan de mogelijkheid bestaan dat
      wij het toestel eenmalig saneren (vaak ingeval u een toestel ouder
      dan 7 jaar heeft). Saneren is een onderhoudsbeurt en een
      algemene controle of het toestel geheel in orde is. Eventuele
      gebreken worden in samenspraak opgelost c.q. vervangen. Indien
      het saneren langer dan 1 uur duurt, wordt de overschrijdingstijd
      aan u doorberekend.
-          Normaliter is de duur van een onderhoudsbeurt maximaal 1 uur.
      Ernstige overschrijdingstijd, doordat er onderdelen vervangen of
      extra reparaties uitgevoerd dienen te worden, wordt aan u
      doorberekend. Het minimumtarief is een half uur.
-          Het vervangen of controleren van appendages welke niet behoren
      tot het toestel, zoals, expansievat, rookgasafvoer, overstort,
      cv-regelingen, kamerthermostaten e.d. vallen niet onder het
      contract en worden met u doorberekend. Voor storingen hieraan
      kunt u uiteraard hiervoor wel contact opnemen.
-          Storingsservice is niet van toepassing indien er sprake is van: storm,
      wateroverlast, blikseminslag, vorst en andere externe oorzaken.
-          Het bijvullen en/of ontluchten van de installatie behoort niet tot de
      storingsservice en zal dan ook met u worden doorberekend.
-          Eventueel vervangende onderdelen en/of kosten van (overschrij-
      dings)arbeid dient u aan het einde van de onderhoudsbeurt of
      storing met de monteur direct per pin te betalen.
 
Ondanks dat een abonnement u een aantal preferente voordelen geeft,
kunt u uiteraard ook altijd kiezen voor een losse onderhoudsbeurt. Daarvoor
worden echter andere voorwaarden en prijzen gehanteerd; u kunt hiernaar
ook altijd vrijblijvend informeren.

Voordelen & Nadelen


Vloerverwarming t.o.v. radiatoren.

 

+ Een grotere stralingsoppervlak met

   een lagere temperatuur wat

   zorgdraagt voor een gelijkmatige

   verwarming;

+ Ruimtes vrijer van stof;

+ Minder energieverbruik en een

   grotere warmtebuffer;

+ Minder inname van ruimte;

+ Tevens mogelijkheid de vloer te

   koelen.

 

- Intensief en groots karwei, doordat

  sleuven in de betonvloer moeten

  worden geslepen;

- Beperking in de keuzes m.b.t.

  ondergrond en vloerbedekking.

  Plavuizen en natuursteen genieten

  de voorkeur.

 

Desondanks staan de ontwikkelingen m.b.t. radiatoren niet stil.

 

Energielabels variŽren van de stan-

daard D-label tot de energiezuinige

A-label. Zodoende kunnen grote

besparingen bereikt worden.

 

Tevens doen standaard modellen

steeds meer af aan modieuze

design-radiatoren. Een radiator is

interieurbepalend geworden.

 

                        
     Zoeken      Sitemap      Disclaimer RealDesign